De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door RP One en hoewel we ernaar streven de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of welke schade dan ook die voortvloeit uit verlies van gegevens of winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u doorlinken naar andere websites die niet onder controle staan ​​van RP One. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin worden geuit.

Er wordt alles aan gedaan om de website soepel te laten werken. RP One neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en zal niet aansprakelijk zijn voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen buiten onze controle.