Welkom op onze website. Als u doorgaat met bladeren en deze website gebruiken, gaat u ermee akkoord zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie van RP One met u met betrekking tot deze website regelen. Gebruik onze website niet als u het niet eens bent met een deel van deze algemene voorwaarden.

De term ‘RP One’ of ‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van de website met maatschappelijke zetel in Telecom Gardens, Medialaan 36, 1800 Vilvoorde, België. De term ‘jij’ verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  1. De inhoud van de pagina's van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  2. Deze website maakt gebruik van cookies om browsevoorkeuren te volgen. Als u het gebruik van cookies toestaat, kan de volgende persoonlijke informatie door ons worden opgeslagen voor gebruik door derden.
  3. Noch wij, noch derden bieden enige garantie of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestatie, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover toegestaan ​​door de wet.
  4. Uw gebruik van enige informatie of materiaal op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, voldoen aan uw specifieke vereisten.
  5. Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyright-mededeling, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
  6. Alle handelsmerken die op deze website worden gereproduceerd en die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.
  7. Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.
  8. Deze website kan van tijd tot tijd ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak om meer informatie te verstrekken. Ze betekenen niet dat we de website(s) onderschrijven. Wij hebben geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte website(s).
  9. Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortvloeit uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van België.